Zoznam členov

Meno Funkcia v RV SRI Inštitúcia
Katarína Lanáková Predsedníčka RV Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Lucia Lednárová Dítětová Tajomníčka RV TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Hana Blažíčková Členka RV Ministerstvo kultúry SR
Radomír Brtáň Člen RV Združenie miest a obcí Slovenska
Ján Dutko Člen RV Ministerstvo vnútra SR
Zuzana Dzurendová Členka RV Úrad vlády SR
Helena Furindová Členka RV Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Martin Hošták Člen RV Republiková únia zamestnávateľov
Ľudmila Ivančíková Členka RV Štatistický úrad SR
Miloslava Kováčová Členka RV Ministerstvo zdravotníctva SR
Andrej Lasz Člen RV Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Géza Mihály Člen RV TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Oto Nevický Člen RV Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
František Priesol Člen RV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Mária Príkopská Členka RV Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Iveta Šimonovičová Členka RV Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Monika Uhlerová Členka RV Konfederácia odborových zväzov SR
Jozef Velebný Člen RV Ministerstvo hospodárstva SR
nominácia bude doriešená Člen RV Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
nominácia bude doriešená Člen RV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.