Riadiaci výbor SRI

Riadiaci výbor SRI

Riadiaci výbor SRI je hlavným riadiacim orgánom projektu a koordinuje činnosť všetkých subjektov podieľajúcich sa na tvorbe a realizácii Národnej sústavy povolaní.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.