Register zamestnaní

Čo je Register zamestnaní?

Radi by ste sa dozvedeli aké sú požiadavky zamestnávateľov kladené na kvalifikovaný výkon zamestnaní? Vyberte si pracovnú oblasť, o ktorú sa zaujímate a zistite, či spĺňate požiadavky zamestnávateľov na konkrétne zamestnanie.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.