Register kompetencií

Čo je Register kompetencií?

Internetová aplikácia, ktorá slúži na prezentáciu obsahu databázy kompetencií (odborné vedomosti, odborné zručnosti, všeobecné spôsobilosti). Túto aplikáciu môžete využívať až po prihlásení.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.