Newsletter

Newsletter

Na tomto mieste si môžete stiahnuť vydania newsletteru o projekte.

Newsletter vychádza každý mesiac a informuje Vás o najdôležitejších novinkách v súvislosti s realizáciou NSP a o udalostiach plánovaných na najbližšie obdobie.

Prvé vydanie vyšlo v decembri 2011.

Zoznam jednotlivých čísiel:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.