Realizačný tím TREXIMA Bratislava

Sektorová rada Meno Email Telefón Mobil
pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov Natália Cíbiková cibikova@trexima.sk 02/333 222 37 0948 388 837
pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu Oliver Kovťuk kovtuk@trexima.sk 02/333 222 02 0905 947 904
pre potravinárstvo Marcela Schmidtová schmidtova@trexima.sk 02/333 222 30 0948 442 038
pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože Malvína Dudášová dudasova@trexima.sk 02/333 222 39 0917 835 518
pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Zuzana Čierna cierna@trexima.sk 02/333 222 16 0948 023 166
pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel Zuzana Čierna cierna@trexima.sk 02/333 222 16 0948 023 166
pre chémiu a farmáciu Alena Ciburová ciburova@trexima.sk 02/333 222 26 0945 505 761
pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo Oliver Kovťuk kovtuk@trexima.sk 02/333 222 02 0905 947 904
pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály Soňa Gerthoferová gerthoferova@trexima.sk 02/333 222 15 0945 463 960
pre automobilový priemysel a strojárstvo Natália Cíbiková cibikova@trexima.sk 02/333 222 37 0948 388 837
pre elektrotechniku Michal Kitta kitta@trexima.sk 02/333 222 06 0948 590 886
pre energetiku, plyn a elektrinu Michal Kitta kitta@trexima.sk 02/333 222 06 0948 590 886
pre vodu, odpad a životné prostredie Alena Ciburová ciburova@trexima.sk 02/333 222 26 0945 505 761
pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu Michal Hrnčiar hrnciar@trexima.sk 02/333 222 25 0948 093 666
pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch Malvína Dudášová dudasova@trexima.sk 02/333 222 39 0917 835 518
pre dopravu, logistiku, poštové služby Michal Hrnčiar hrnciar@trexima.sk 02/333 222 25 0948 093 666
pre informačné technológie a telekomunikácie Martin Gymerský gymersky@trexima.sk 02/333 222 29 0948 411 744
pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo Mária Vojtásová vojtasova@trexima.sk 02/333 222 35 0908 046 078
pre kultúru a kreatívny priemysel Jakub Žabka zabka@trexima.sk 02/333 222 82 0948 400 910
pre vzdelávanie, výchovu a šport Dana Mažgútová mazgutova@trexima.sk 02/333 222 70 0918 687 196
pre verejné služby a správu Martin Šuvada suvada@trexima.sk 02/333 222 31 0948 449 970
pre administratívu, ekonomiku, manažment Monika Serafinová serafinova@trexima.sk 02/333 222 70 0917 778 397
pre zdravotníctvo, sociálne služby Monika Serafinová serafinova@trexima.sk 02/333 222 70 0917 778 397
pre remeslá a osobné služby Marcela Schmidtová schmidtova@trexima.sk 02/333 222 30 0948 442 038

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.