Kontakty

Gestor projektu SRI

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mgr. Katarína Lanáková

generálna riaditeľka Sekcie práce

MPSVR SR

Realizačný tím projektu SRI

TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

PaedDr. Lucia Lednárová-Dítětová, PhD.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.