Zoznam členov

p.č. Meno Funkcia v aliancii Inštitúcia
1 nominácia bude doriešená Prezident Aliancie Sektorových rád Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2 nominácia nude doriešená Výkonný viceprezident Aliancie Sektorových rád Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
3 Lucia Lednárová-Dítětová Tajomníčka Aliancie Sektorových rád TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
4 Emília Achbergerová Člen Aliancie Sektorových rád Ministerstvo dopravy a výstavby SR
5 Zuzana Baranovičová Člen Aliancie Sektorových rád Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6 Alexandra Homoľová Členka Aliancie Sektorových rád Slovenská národná galéria
7 Zuzana Dzurendová Členka Aliancie Sektorových rád Úrad vlády SR
8 nominácia bude doriešená Člen Aliancie Sektorových rád Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9 Jaroslav Holeček Člen Aliancie Sektorových rád Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
10 Ivan Chrappa Člen Aliancie Sektorových rád Štatistický úrad SR
11 Dana Záleská Členka Aliancie Sektorových rád Ministerstvo hospodárstva SR
12 Branislav Hadár Člen Aliancie Sektorových rád Štátny inštitút odborného vzdelávania
13 Monika Jankechová Členka Aliancie Sektorových rád Ministerstvo zdravotníctva SR
14 Monika Korkošová Členka Aliancie Sektorových rád Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15 Anton Kulich Člen Aliancie Sektorových rád Ministerstvo vnútra SR
16 Andrej Lasz Člen Aliancie Sektorových rád Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
17 Mário Lelovský Člen Aliancie Sektorových rád Republiková únia zamestnávateľov
18 Géza Mihály Člen Aliancie Sektorových rád TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
19 Peter Molnár Člen Aliancie Sektorových rád Republiková únia zamestnávateľov
20 Michal Kaliňák Člen Aliancie Sektorových rád Združenie miest a obcí Slovenska
21 Oto Nevický Člen Aliancie Sektorových rád Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
22 Igor Patráš Člen Aliancie Sektorových rád Republiková únia zamestnávateľov
23 Adriana Tantošová Členka Aliancie Sektorových rád Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
24 Jozef Božík Člen Aliancie Sektorových rád Združenie miest a obcí Slovenska
25 Monika Uhlerová Členka Aliancie Sektorových rád Konfederácia odborových zväzov SR
26 Karol Zimmer Člen Aliancie Sektorových rád Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27 Ján Žačko Člen Aliancie Sektorových rád Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
28 nominácia bude doriešená Člen Aliancie Sektorových rád Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
29 nominácia bude doriešená Člen Aliancie Sektorových rád Konfederácia odborových zväzov SR
30 nominácia bude doriešená Člen Aliancie Sektorových rád Konfederácia odborových zväzov SR
31 nominácia bude doriešená Člen Aliancie Sektorových rád Ministerstvo financií SR
32 nominácia bude doriešená Člen Aliancie Sektorových rád Ministerstvo životného prostredia

Zoznam členov Aliancie sektorových rád NSP III

Inštitúcia Meno
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR PaedDr. Danica Lehocká
Mgr. Branislav Ondruš
Združenie miest a obcí Slovenska Ing. Milan Muška
Ing. Jozef Turčány
Konfederácia odborových zväzov SR Ing. Jozef Kollár
Ing. Michal Nemec
JUDr. Vlasta Szabová
Republiková únia zamestnávateľov Ing. Ľuboš Sirota
Ing. Igor Patráš
Ing. Jaroslav Holeček
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR RNDr. Oto Nevický, MBA
Mgr. Branislav Masár
Ing. Ján Žačko
Ministerstvo kultúry SR JUDr. Emília Kršíková
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zuzana Štrbíková
Ministerstvo vnútra SR JUDr. Anton Kulich
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Slávka Janošíková, PhD.
Ministerstvo zdravotníctva SR doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD, MPH
Ministerstvo hospodárstva SR Ing. Martin Hlinka
Štátny inštitút odborného vzdelávania Ing. Zuzana Trenková
Štatistický úrad SR Mgr. Ivan Chrappa
Asseco Marek Fano
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. PaedDr. Lucia Ditětová

Zoznam členov Aliancie sektorových rád NSP I, II

Inštitúcia Meno
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Dana Szalayová
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Boris Sloboda
Ministerstvo zdravotníctva SR Doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD. MPH
Ministerstvo hospodárstva SR Ing. Peter Ondrejka
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR PhDr. Jiřina Horňáková
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ján Beňadik
Ministerstvo kultúry SR Mgr. Soňa Dobšovičová
Ministerstvo životného prostredia SR Mgr. Jana Hruštincová
Mgr. Lada Kuzminová – zastupovanie
Ministerstvo financií SR Ing. Daniela Stieranková
Ministerstvo vnútra SR JUDr. Libuša Vrabčeková
Štatistický úrad SR PhDr. Ľudmila Ivančíková
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR Ing. Ján Žačko PODPREDSEDA ALIANCIE SEKTOROVÝCH RÁD
Republiková únia zamestnávateľov Ing. Igor Patráš PREZIDENT ALIANCIE SEKTOROVÝCH RÁD
Ing. Juraj Sabaka
Konfederácia odborových zväzov SR Mgr. Vladimír Mojš
Bratislavský samosprávny kraj Mgr. Ivana Vanacká
Trnavský samosprávny kraj Ing. Augustín Hambálek
Nitriansky samosprávny kraj Ing. Ladislav Kollár
Trenčiansky samosprávny kraj Ing. Milan Panáček
Žilinský samosprávny kraj Ing. Dana Mažgútová, PhD
Banskobystrický samosprávny kraj RNDr. Ladislav Topoľský
Prešovský samosprávny kraj Ing. Ján Ragan
Košický samosprávny kraj Ing. Štefan Kandráč
Združenie miest a obcí Slovenska Ing. Milan Muška
Štátny inštitút odborného vzdelávania Ing. Ivan Stankovský
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov Ing. Martin Mňahončák PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre potravinárstvo Ing. Jarmila Halgašová PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre textil, odevy a spracovanie kože Ing. Konštantín Baláž PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Ing. Igor Patráš PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre celulózo – papierenský a polygrafický priemysel Ing. Juraj Dlhopolček PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu Ing. Vladimír Očenáš PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo Ing. Martin Pitorák PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály PhDr. Pavol Jaseň PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo Mgr. Milan Kuzma PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre elektrotechniku Mgr. Ladislav Holaza PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu Ing. Vladimír Tonka PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie Ing. Alexander Nagy PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre stavebníctvo Ing. Zsolt Lukáč PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch Mgr. Ludvík Posolda PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby Ing. Daniel Hrdina PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie Ing. Ivan Marták PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo Ing. Ladislav Unčovský PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment Ing. Ľuboš Sirota, MBA PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre živnostníkov – osobné služby, remeselnícke práce Ing. Rober Schmidt PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
tajomníčka Aliancie sektorových rád PaedDr. Lucia Dítětová
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.