Schválené národné štandardy zamestnaní v XVIII. etape tvorby a revízie

V termíne od 12. októbra 2021 do 5. novembra 2021. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XVIII. etapy 44 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XVIII etape je tu:

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Banský technik, mechanik
 2. Geochemik
 3. Hydrogeológ
 4. Technik banskej záchrannej služby

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Kožušník a opravár kožušín
 2. Modelár obuvi a kožiarskych výrobkov

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Špecialista údržby vo výrobe nábytku

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

 1. Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe
 2. Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe
 3. Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant
 2. Zlievarenský technik kontroly kvality

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

 1. Operátor zvárania
 2. Zváračský praktik
 3. Metrológ – vedecký pracovník
 4. Procesný technik

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

 1. Špecialista elektrotechnik projektant
 2. Elektrotechnik projektant
 3. Odborný elektrotechnik projektant

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

 1. Organizátor spoločenských podujatí
 2. Šéfkuchár
 3. Produktový špecialista
 4. Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete

Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby

 1. Dispečer, výpravca v železničnej doprave
 2. Palubný sprievodca v leteckej doprave
 3. Letový inštruktor
 4. Pilot
 5. Špecialista vnútornej kontroly letiskovej prevádzky a prevádzkovej bezpečnosti
 6. Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)
 7. Tranzitér

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

 1. Diskdžokej
 2. Hlasový pedagóg
 3. Preparátor zbierkových predmetov
 4. Výstavný technik
 5. Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva
 6. Odborný pracovník pre oblasť hmotného kultúrneho dedičstva
 7. Umelecký obuvník
 8. Umelecký patinér a modista

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchova a šport

 1. Lektor v práci s mládežou

Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Odborný pracovník súčinností v sociálnom zabezpečení
 2. Odborný pracovník štátnej správy pre kataster
 3. Člen miestnej občianskej poriadkovej služby
 4. Špecialista v oblasti informatizácie a elektronických služieb

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

 1. Právny asistent
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.